Her blir jeg kjent med Jesus

Kilde: https://www.flickr.com/photos/kevinsteinhardt/2579025866/sizes/l/

I mange år har mennesker kommunisert via brev og vært flinke til å skrive ned ting som har skjedd. Dette har stor verdi når man i etterkant vil bli bedre kjent med noen som ikke lenger lever, eller vil vite mer om hvordan livet var før i gamle dager. Uten slike tekster og brev hadde vi visst mye mindre om tiden som har vært, da hadde man kun hatt de muntlige historiene å forholde seg til. Derfor skal vi være takknemlig for at mennesker gjennom så mange år har spart på brev og skrevet ned viktige hendelser som vi kan ha nytte av.

Vi som lever i dag er priviligert over å kunne ha tilgang til brevene som ble sendt mellom apostler og de første kristne menighetene etter Jesus tid. Ikke nok med det, men vi har også tekster som forteller oss om Jesu liv her på jorden gjennom 4 mennesker som levde tett med ham, det vi ofte kaller for de 4 evangelier.

I tillegg til både brev og tekster som er fra Jesu tid på jorden og etter dette, så har vi også mange såkalte bøker som forteller oss historien flere tusen år tilbake før Kristus også. Noen mennesker har skrevet alt dette ned, og sørget for å bevare det – slik at det kan være til velsignelse for oss i dag.

Du har kanskje forstått det alt, jeg snakker om det vi i dag kaller for Bibelen. Dette som er en samling av nedskrevne tekster som forteller oss om Jesu liv på jorden, profeters liv, disiplers liv, apostlers liv, jøders liv, kommunikasjon mellom de første kristne (via ulike brev til menigheter), de første mennesker på jorden og mye mer. I disse tekstene som Bibelen inneholder står det ikke bare om ting som har skjedd, men også om det som skal skje.

Jeg hadde ikke visst mye om Jesus uten budskapet som Bibelen forteller. Den forteller meg ikke bare om Jesus, men også om mennesker som har fulgt Gud, syndet mot Gud, vært sint på Gud, klaget til Gud, æret Gud, lovprist Gud, reddet av Gud og mye mer.

Så hvorfor hører man stadig om kristne som ikke forholder seg til Bibelen? Jeg har ikke noe fasit svar på det spørsmålet. Men det kan kanskje ha noe med hvilket inntrykk de har fått av Bibelen (!?) Noen vil kanskje oppleve det som en stor og tung bok med en haug med regler – på samme måte som mange religiøse bøker. Og man finner forskjellige regler og slike ting i Bibelen, men disse må forstås i en sammenheng med alt det andre. Mange av reglene har blitt laget av mennesker gjennom historien, som gode leveregler.

For meg er ikke Bibelen en tung lovbok som sørger for å binde meg opp til en haug med leveregler. Tvert imot! Den forteller meg om det jeg er overbevist og tror på. Den inneholder fortellinger om mennesker som med sin livs- og troshistorie forteller om Guds kjærlighet til oss mennesker.

Bibelen inneholder et budskap som gir meg et holdepunkt i min kristne tro. Uten den kan jeg bare forholde meg til hva mennesker sier om Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Og mennesker sier så mye om dette, og spørsmålet er da hele tiden; hva er sant hva er ikke sant, av det mennesker sier. Skal man forholde seg til alt det mennesker forteller om kristen troen blir det som å la bølgene styre kursen på havet. Det går både hit og dit. Noen sier en ting, noen andre sier noe annet.

Som kristen trenger jeg noe mer håndfast å forholde meg til, mer enn bare muntlig tale – derfor er vi så velsignet med å ha Bibelen som holdepunkt. Den forteller oss om hvem Gud er, om Guds vilje, om hvordan Gud dømmer og om Guds kjærlighet.

Jeg vil oppfordre deg som sjelden slår opp i Bibelen til å se på den som en samling med bøker, brev og tekster, hvor det er mange forskjellige mennesker som har skrevet dette ned gjennom mange år. Ikke som en vanlig bok med en forfatter som forteller om sin historie, men gjennom mange forskjellige mennesker som har levd til forskjellige tider, som alle forteller om den Allmektige Gud, Skaperen og Frelseren. Og hele Bibelens budskap er Guds Ord. Tenk gjennom disse menneskene som flere tusen år tilbake har skrevet ned det vi i dag kan lese. Den røde tråden om Jesus, Frelseren, går gjennom hele Bibelen, ikke bare i Det Nye Testamentet. Bruk tid til å bli kjent med Bibelen, ikke bare som en bok man plukker ut de versene man liker fra. Da vil du bli bedre kjent med Gud og Hans kjærlighet til menneskene.

Illustrasjonsbilde: kevinsteinhardt@Flickr 

Husker vi hva Luther gjorde?

Martin Luther gjorde et enormt oppgjør med den katolske kirken på 1500-tallet, og han sørget for å oversette Bibelen til et språk vanlige folk kunne forstå. Mange menigheter og forsamlinger rundt om i Norge kaller seg Lutherske, og bygger på det samme som Luther brant for. Har vi glemt hva Luther gjorde ett opprør med, eller er vi på vei tilbake til det gamle religiøse?
Les videre

Hva strever vi etter?

Vi mennesker strever etter så mangt, det kan være rikdom, lykke, status eller andre ting. Strev vil ofte i perioder være strevsomt, og gi mange ulike bekymringer. Hvorfor strever vi så? Hva skal vi med alt det vi strever så etter? Er strevet alltid verdt det? Bli mer videre i disse tankebaner hvor naturen er et godt eksempel til etterfølgelse.

Les videre

Mangler ingen ting! Alt i Herren!

Herren er min hyrde,
jeg mangler ingen ting

Salme 23, 1

Det er en glede å dele dette verset (Salme 23, 1), for det sier så mye om hva man har om man tror på Jesus Kristus! «Jeg mangler ingen ting», altså har vi alt vi trenger i Herren. Verset gjelder ikke bare for noen kristne, men for alle som tror på Jesus Kristus og har tatt imot frelsen. Er det ikke fantastisk!! For Herren står vi alle likt, og vi får alle det samme om vi tror på Han.

Les videre